החזרי מס לשכירים - מרכז המס הישראלי

החזר מס שבח

לבדיקת זכאות מהירה להחזרי מס:
החזר מס שבח

תוכן עניינים

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס: המפתח להשקעות בינלאומיות ללא דאגות 💰 בעולם גלובלי, שבו עסקים חוצים גבולות 🌍 וחברות פועלות במספר מדינות, אמנות למניעת כפל מס

המשך קריאה »
ג"מח הלוואות ללא ריבית

ג"מח הלוואות

גמ"ח הלוואות: קרן אור של תקווה כלכלית בעולם של ריביות בתוך המירוץ הבלתי פוסק של החיים המודרניים, לעתים אנו נתקלים במכשולים כלכליים בלתי צפויים. חשבון

המשך קריאה »

החזר מס שבח : מה זה, מי זכאי וכיצד מגישים בקשה

מס שבח הוא מס המוטל על רווח ההון שנוצר ממכירת נכס מקרקעין בישראל. שיעור המס נע בין 25% ל-50%, בהתאם לפרמטרים שונים, כגון סוג הנכס, זמן ההחזקה בו, וכו'.

במקרים מסוימים, ייתכן שתתאפשר קבלת החזר מס שבח. החזר מס שבח ניתן במקרים שבהם שילמו מס שבח ביתר, או במקרים שבהם קיימת זכות להקלה או פטור ממס שבח.

תנאים לקבלת החזר מס שבח

התנאים לקבלת החזר מס שבח הם כדלקמן:

 • הנכס נמכר בישראל.
 • שילמו מס שבח בפועל.
 • קיימת עילה להחזר מס שבח.

עילות להחזר מס שבח

קיימות מספר עילות שעל בסיסן ניתן לקבל החזר מס שבח. העילות הנפוצות ביותר הן:

 • תשלום מס שבח ביתר – במקרה שביצעו חישוב מס שבח שגוי, או במקרה שביצעו תשלום מס שבח על סכום גבוה מהנדרש.
 • זכות להקלה או פטור ממס שבח – במקרים שבהם קיימת עילה להקלה או פטור ממס שבח, כגון:
  • מכירת דירת מגורים מזכה.
  • מכירת נכס שנרכש לפני 1961.
  • מכירת נכס לצרכי יזמות.
  • מכירת נכס לצרכי מעבר למקום מגורים חדש.
  • מכירת נכס לצרכי הרחבת מקום מגורים.
  • מכירת נכס לצרכי בנייה.

איך מקבלים החזר מס שבח

כדי לקבל החזר מס שבח, יש להגיש בקשה לרשות המסים. הבקשה יכולה להגיש באופן מקוון, באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים, או באופן ידני, באמצעות טופס 1308.

בבקשה יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים, כגון:

 • מספר תעודת הזהות של מבקש ההחזר.
 • פרטי העסקה (מספר העסקה, תאריך העסקה, סכום העסקה, וכו').
 • הסכום המבוקש להחזר.
 • העילה להחזר.

רשות המסים תבצע בדיקה של הבקשה, וייתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים לביסוס הבקשה.

הזמן לקבלת החזר מס שבח

הזמן לקבלת החזר מס שבח משתנה בהתאם לעומס העבודה ברשות המסים. בדרך כלל, הטיפול בבקשה לוקח מספר חודשים.

טיפים לקבלת החזר מס שבח

כדי להגדיל את הסיכויים לקבלת החזרי מס שבח, מומלץ להקפיד על הדברים הבאים:

 • לוודא שהחישוב של מס השבח מדויק.
 • לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לעסקה, כגון: חוזה המכר, תעודת זכויות, וכו'.
 • להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי לאחר ביצוע העסקה.

החזר מס שבח הוא זכות של כל מי ששילם מס שבח ביתר, או למי שזכאי להקלה או פטור ממס שבח. חשוב לבדוק את זכאותכם להחזר מס שבח, כדי לקבל את הכסף המגיע לכם.

החזר מס שבח מקרקעין

החזר מס שבח מקרקעין הוא סכום כסף שיכול לקבל מוכר נכס מקרקעין אם שילם מס שבח בשיעור גבוה יותר מהשיעור לו היה זכאי, או אם היה זכאי להטבות מס שבח שלא נלקחו בחשבון בעת חישוב המס.

הגדרה

החזר מס שבח מקרקעין הוא תשלום מצד רשות המסים למוכר נכס מקרקעין, כאשר המוכר שילם מס שבח בשיעור גבוה יותר מהשיעור לו היה זכאי, או אם היה זכאי להטבות מס שבח שלא נלקחו בחשבון בעת חישוב המס.

תנאים לזכאות

זכאות להחזר מס שבח מקרקעין מותנית בעמידה בכמה תנאים, כגון:

 • המוכר היה תושב ישראל בעת מכירת הנכס.
 • המוכר שילם מס שבח בגין מכירת הנכס.
 • המוכר עמד בתנאי ההטבה לה חפץ.

הטבות מס שבח מקרקעין

קיימות מספר הטבות מס שבח שעשויות להקנות זכאות להחזר מס. ההטבות השכיחות ביותר הן:

 • הטבת דירת מגורים מזכה – הטבה זו ניתנת למכירת דירה מזכה, כאשר דירה מזכה היא דירה שנרכשה על ידי המוכר למגורים עצמיים, והיתה בבעלות המוכר במשך לפחות 5 שנים.
 • הטבת "דירה יחידה" – הטבה זו ניתנת למכירת דירה יחידה, כאשר דירה יחידה היא דירה שבה המוכר התגורר למגורים עצמיים, והיתה בבעלות המוכר במשך לפחות 18 חודשים.
 • הטבת "הון עצמי" – הטבה זו ניתנת למכירת נכס מקרקעין, כאשר המוכר השקיע בנכס הון עצמי מתוך כספים שלא נרשמו כהכנסה.

הליך הגשת הבקשה להחזר מס שבח מקרקעין

בקשה להחזר מס שבח מקרקעין מוגשת לרשות המסים באמצעות טופס 700. הטופס ניתן להורדה באתר רשות המסים.

להורדת טופס 700 בלחיצה כאן

הבקשה להחזר מס שבח מקרקעין צריכה לכלול את המידע הבא:

 • פרטי המוכר, לרבות שם, תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון.
 • פרטי הנכס שנמכר, לרבות תיאור הנכס, מיקום הנכס, תאריך הרכישה ותאריך המכירה.
 • מסמכים המעידים על עמידת המוכר בתנאי ההטבה לה חפץ.

הטיפול בבקשה להחזר מס שבח מקרקעין

זמן הטיפול בבקשה להחזר מס שבח מקרקעין נע בין 3 ל-6 חודשים. במקרים מורכבים, זמן הטיפול עשוי להיות ארוך יותר.

החזר מס שבח מקרקעין הוא זכאות שעשויה להניב לאדם כסף משמעותי. חשוב לבדוק האם אתם זכאים להחזר מס שבח מקרקעין, וכן להכין את הבקשה להחזר מס בצורה יסודית כדי להגדיל את הסיכוי להיענות לבקשה.

איך מתבצע חישוב החזר מס שבח

חישוב החזר מס שבח נעשה על ידי הפחתת סכום המס ששולם בפועל מהסכום שהיה צריך לשלם, בהתאם לזכאות המוכר להטבות מס שבח.

הנוסחה לחישוב החזר מס שבח היא כדלקמן:

החזר מס שבח = (סכום המס המקורי – סכום המס המופחת) * (1 + הפרשי הצמדה)

כאשר:

 • סכום המס המקורי הוא הסכום ששולם בפועל לרשות המסים בגין מכירת הנכס.
 • סכום המס המופחת הוא הסכום שהיה צריך לשלם, בהתאם לזכאות המוכר להטבות מס שבח.
 • פרשי הצמדה הם הפרשי הצמדה וריבית שנצברו על סכום המס המקורי, החל מיום התשלום ועד ליום הבקשה להחזר מס.

חישוב סכום המס המופחת

סכום המס המופחת מחושב על ידי הפחתת סכומי ההטבות מהשבח. השבח הוא ההפרש בין מחיר המכירה של הנכס למחיר הרכישה שלו.

הטבות מס שבח נקבעות על פי סוג הנכס, מיקומו ומועד הרכישה שלו. ההטבות השכיחות ביותר הן:

 • הטבת דירת מגורים מזכה – הטבה זו ניתנת למכירת דירה מזכה, כאשר דירה מזכה היא דירה שנרכשה על ידי המוכר למגורים עצמיים, והיתה בבעלות המוכר במשך לפחות 5 שנים.
 • הטבת "דירה יחידה" – הטבה זו ניתנת למכירת דירה יחידה, כאשר דירה יחידה היא דירה שבה המוכר התגורר למגורים עצמיים, והיתה בבעלות המוכר במשך לפחות 18 חודשים.
 • הטבת "הון עצמי" – הטבה זו ניתנת למכירת נכס מקרקעין, כאשר המוכר השקיע בנכס הון עצמי מתוך כספים שלא נרשמו כהכנסה.

דוגמה לחישוב החזר מס שבח

נניח כי מוכר מכר דירה מזכה ב-1,000,000 ש"ח. מחיר הרכישה של הדירה היה 500,000 ש"ח. המוכר עמד בתנאי הטבת דירת מגורים מזכה, ולכן השבח הוא 500,000 ש"ח. שיעור מס השבח על דירות מגורים מזכות הוא 25%, ולכן המס המקורי ששולם הוא 125,000 ש"ח.

החזר מס השבח ייחשב כדלקמן:

החזר מס שבח = (125,000 - 0) * (1 + 0.02)
= 125,000 * 1.02
= 127,500 ש"ח

לכן, המוכר יקבל החזר מס בסך 2,500 ש"ח.

חשוב לציין כי חישוב החזר מס שבח הוא מורכב, ויש להיעזר באיש מקצוע מוסמך כדי לקבל חישוב מדויק.

החזר מס שבח לגמלאים


גמלאים זכאים להטבות מס שבח רבות, אשר עשויות להקנות להם זכאות להחזר מס.

הטבות מס שבח לגמלאים

ההטבות השכיחות ביותר להן זכאים גמלאים הן:

 • הטבת דירת מגורים מזכה – הטבה זו ניתנת למכירת דירה מזכה, כאשר דירה מזכה היא דירה שנרכשה על ידי המוכר למגורים עצמיים, והיתה בבעלות המוכר במשך לפחות 5 שנים. הגמלאי זכאי להטבה זו גם אם מכר את הדירה לפני גיל 60, אך במקרה זה הוא יהיה זכאי לשבח מופחת.
 • הטבת "דירה יחידה" – הטבה זו ניתנת למכירת דירה יחידה, כאשר דירה יחידה היא דירה שבה המוכר התגורר למגורים עצמיים, והיתה בבעלות המוכר במשך לפחות 18 חודשים. הגמלאי זכאי להטבה זו גם אם מכר את הדירה לפני גיל 60, אך במקרה זה הוא יהיה זכאי לשבח מופחת.
 • הטבת "הון עצמי" – הטבה זו ניתנת למכירת נכס מקרקעין, כאשר המוכר השקיע בנכס הון עצמי מתוך כספים שלא נרשמו כהכנסה. הגמלאי זכאי להטבה זו גם אם מכר את הנכס לפני גיל 60.

החזר מס שבח לגמלאים

גמלאים זכאים להחזר מס שבח במקרים שבהם שילמו מס שבח בשיעור גבוה יותר מהשיעור לו היו זכאים, או במקרים שבהם היו זכאים להטבות מס שבח שלא נלקחו בחשבון בעת חישוב המס.

כיצד לבדוק אם אתם זכאים להחזר מס שבח

כדי לבדוק אם אתם זכאים להחזר מס שבח, יש לבדוק את זכאותכם להטבות מס שבח. ניתן לבדוק את הזכאות באופן עצמאי, באמצעות האתר של רשות המסים, או באמצעות איש מקצוע מוסמך.